Հայոց պատմության 11-րդ դասարանի դասանյութն ընդգրկում է 17-րդ դարից մինչև 20-րդ դարի իրադարձությունները։