Ենթաթեմա – «Լուծույթների համակարգը որպես միջավայր արյան հաստատուն բաղադրության պահպանման համար»

Թեման ուսումնասիրելու արդյունքում.

1.Զարգացնել սիրտ-անոթային համակարգի և այլ համակարգերի փոխկապակցված գործունեության մասին պատկերացումները

2.Ձևավորել պատկերացումներ սրտի և անոթների կառուցվածքի և արյան

շրջանառության գործընթացի վերաբերյալ:

Ձևավորել պատկերացումներ արյան գործառույթների, մակարդման, ձևավոր

տարրերի, արյան խմբերի վերաբերյալ: